Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA Emeritní přednosta Kliniky
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

Poskytované služby

Komplexní služby v celé oblasti ORL problematiky pro dospělé i dětské pacienty

Základní vyšetření ušním, nosním a krčním specialistou. Všichni naši lékaři mají 2. atestaci v oboru ORL a jsou současnými či bývalými lékaři ORL pracovišť pražských fakultních nemocnic. Na vyšetření není nutné doporučení praktickým nebo dětským lékařem. Na ambulanci není nutné se předem objednat, čekací doba je většinou do 20 minut.


Speciální endoskopická vyšetření včetně možnosti pořízení fotodokumentace

Vyšetření zvětšovací optikou (rigidní či flexibilní), kdy pomocí speciální optiky vidí lékař zvětšený obraz v horních cestách dýchacích – tedy v nose, nosohltanu, hrtanu, hltanu a v horní části průdušnice. Toto vyšetření je rozhodující pro brzký záchyt počátečních stadií nádorů i či jiných onemocnění, které mohou být zdrojem chronických problémů. Vzhledem k propojení optiky s videořetězcem je možné ukázat pacientovi endoskopický nález přímo na monitoru či pořídit fotografický materiál.


Ultrazvuková diagnostika (sonografie) hlavy a krku

Sonografie je jedna ze základních zobrazovacích metod v ORL. Tímto vyšetřením lze rozpoznat strukturu, pohyblivost či funkci většiny orgánů a jejich chorobné změny (cysty, nádory, kameny). Vyšetření je neinvazivní, nebolestivé, bez vedlejších účinků. Je hlavní metodou pro vyšetření krčních uzlin, štítné žlázy či slinných žláz. Na našem pracovišti používáme japonský přístroj Toshiba Nemio 17 s možností doplerovského zobrazení.


Korekce sluchových vad a výdejna sluchadel

Nabízíme komplexní služby k diagnostice a léčbě sluchových vad včetně individuálního vydávání sluchadel s příspěvkem ZP až 7000,- Kč.


Vyšetření závrativých stavu

Otevíráme novou specializovanou poradnu pro diagnostiku a léčbu závrativých stavů, vyšetření rovnováhy a léčbu tinitu (ušního šelestu).


Vyšetření poruch sluchu včetně audiometrie a tympanometrie

Audiometrické (vyšetření sluchu na jednotlivých frekvencích – od hlubokých tónů až po ty nejvyšší), tympanometrické (měření tlaku před a za bubínkem zároveň s vysíláním zvuku na bubínek) a mikroskopické vyšetření je základem pro diagnostiku sluchových vad. Preventivní vyšetření sluchu je též nutné pro výkon povolání s vyšším rizikem hluku (řidiči, práce na stavbách, ve výrobě).


Konzultace v oblasti poruch spánku, chrápání a syndromu spánkového apnoe

Chrápání neboli ronchopatie je fyziologický jev, problém to je zejména sociální – pacient ruší své okolí, ale on ohrožen není. Zhoršení tohoto stavu se ale projeví apnoickými pauzami – tedy chrápáním se střídavými zástavami dechu ve spánku. Více informací zde.


Dispenzarizace přednádorových a nádorových stavů

Nádory oblasti hlavy a krku jsou jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v ČR. Z hlediska prognózy je nejdůležitější včasná diagnostika nádoru či přednádorového stavu. V našich ambulancích pracují lékaři s dlouholetými zkušenostmi s léčbou nádorů na předních klinikách ORL v Praze. Pacienti indikovaní k chirurgické léčbě jsou předáváni především do péče Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Motole, která je držitelem akreditace.


Poúrazové deformity nosu a problémy s nosní neprůchodností

Nově nabízíme odborné konzultace poúrazových deformit zevního nosu i nosní přepážky. Poúrazové deformity zevního nosu vedou k omezení nosní průchodnosti, často spojenou s obtěžujícím chrápáním. Nejčastějšími deformitami je stranové vybočení osy nosu (hřbet i špička nosu uhýbá doleva či doprava), které často bývá spojeno s hrbem nebo nosním sedlem. Více informací ...


Další výkony:

 • Vyšetření pro žadatele o zbrojní pas, sportovce - potápění, parašutismus, sportovní létání atd.
 • Vyšetření sluchu pro řízení motorových vozidel
 • Vyšetření sluchu a rovnováhy při vstupu do zaměstnání a výstupu ze zaměstnání
 • Vyšetření sluchu a rovnováhy pro preventivní prohlídky u zaměstnanců
 • Vyšetření sluchu a rovnováhy pro zaměstnance v riziku hluku a ve výškách
 • nastřelování náušnic za speciální pistolí rychle, sterilně a s minimální bolestí (Ordinace Klánovická)

Smluvní partneři

V případě akutního ošetření přijímáme i klienty jiných pojišťoven.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
  Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 207
  Oborová zdravotní pojišťovna
 • 211
  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 201
  Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205
  Česká prumyslova zdravotní pojišťovna
 • 209
  Zaměstanecká pojištovna Śkoda
 • 213
  RBP zdravotní pojišťovna