Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA Emeritní přednosta Kliniky
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

Vyšetření závrativých stavů

Poruchy rovnováhy jsou druhým nejčastějším steskem pacientů vyhledávajících lékaře. Diagnostika poruch rovnováhy je multioborová, často ve spolupráci neurologa, internisty, ORL lékaře a fyzioterapeuta. Vzhledem k vytíženosti specializací se může stát, že pacienti jsou adekvátně léčeni až po měsících od vzniku potíží. Závratě způsobené poruchou periferního vestibulárního ústrojí – vnitřního ucha, může diagnostikovat a léčit ORL lékař a zbavit podskupinu pacientů s vertigem (závratí) jejich obtíží v krátkém čase. V případě nejasností je vždy na místě opět multioborová spolupráce. V naší otoneurologické (OTN) ambulanci se zaměřujeme na klinickou diagnostiku závrativých stavů u dospělých pacientů, léčbu a dispenzarizaci periferních vestibulárních poruch. Jsme schopni klinicky vyšetřit jak spontánní, tak semispontánní vestibulární jevy, otolitovou funkci a polohově vázané závratě. Poskytujeme také konzultace u pacientů s chronickým tinitem (nežádoucí hluk v uchu charakteru hučení či pískání).

Jaké jsou nejčastější příznaky poruch periferního vestibulárního systému?

 • Rotační vertigo vteřiny až hodiny trvající, často s nauzeou, zvracením
 • Tinitus (ušní šelest) zhoršující se v průběhu atak závrati (nemusí být vždy přítomen)
 • Zhoršení sluchu v období atak závratí (nemusí být vždy přítomen)
 • Závratě s návazností na změnu polohy hlavy a trupu

Jak probíhá vyšetření?

Prosíme o objednávání telefonicky na čísle 222 801 276 (ORL Na Františku), mezi 8:00 - 12:00 hod.

Frenzelovy brýle používané k vyšetřování nystagmu u vertiga

Frenzelovy brýle používané k vyšetřování nystagmu
u vertiga

Vyšetření polohového vertiga pomocí Dix-Hallpikeova manévru

Vyšetření polohového vertiga pomocí Dix-Hallpikeova manévru

Smluvní partneři

V případě akutního ošetření přijímáme i klienty jiných pojišťoven.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
  Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 207
  Oborová zdravotní pojišťovna
 • 211
  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 201
  Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205
  Česká prumyslova zdravotní pojišťovna
 • 209
  Zaměstanecká pojištovna Śkoda
 • 213
  RBP zdravotní pojišťovna